• PROJE KONULARI - 05/01/2010
 • 6.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ-1
  PROJE ÖDEVİ KONUSU: SINIF İSTATİSTİKLERİ/Okulumuz 6-7-8.sınıf öğrencilerinin öncelikle kız-erkek sayılarının daha sonra tuttuğu takım,en sevdiği ders ve hangi mesleği seçmek istediklerinin belirtildiği tablo ve bu tabloya uygun grafiklerin her sınıf için ayrı ayrı çizilmesi
  ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ: 05.01.2010
  ÖDEVİN TESLİM TARİHİ: 09.04.2010
  YÖNERGE: Proje ödevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.
  1)        Çalışma taslağı oluşturunuz.
  2)       Her sınıftaki kız ve erkek öğrenci sayılarını bulunuz.Her sınıftaki öğrencilerin;tuttuğu takım,en sevdiği ders ve hangi mesleği seçmek istediklerini çetele tutarak kaydediniz.
  3)       Önce her sınıftaki kız ve erkek öğrencileri belirten grafiği çiziniz.
  4)       6-A dan başlamak üzere her sınıf için;
  -En çok tutulan takımların belirtildiği tablo ve grafiği
  -En çok sevilen derslerin belirtildiği tablo ve grafiği
  -Seçtikleri mesleklerin belirtildiği tablo ve grafiği ayrıntılı ve renkli kalemlerle çiziniz.
  5)       Bütün bu yapılanlar çizgisiz kağıda yazılarak rapor haline getirilecek.
  6)       Rapor,ödev kapağı ve ödev belirtilen tarihte teslim edilecek.
  7)       Ödev yapılırken öğretmen ile işbirliği içinde olunacak.
   
    6.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ-2
  PROJE ÖDEVİ KONUSU: CEBİR/Bilinmeyenin tarihi
  ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ: 05.01.2010
  ÖDEVİN TESLİM TARİHİ: 09.04.2010
  Sevgili öğrenciler bu projede sizden cebirin tarihsel gelişimiyle ilgili bir araştırma yapmanız isteniyor.
  YÖNERGE: Proje ödevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.
  1) Yapacağınız çalışmanın zaman ve iş takvimini yapınız ve bu takvime uygun çalışmalarınızı tamamlayınız.
  2)   Araştırmanızda sizden şunlar istenmektedir.
  -Cebire neden ihtiyaç duyulduğu
  -Cebir isminin nereden geldiği
  -Cebirin ilk defa ne zaman ve kim tarafından kullanıldığı,
  -Cebir’de bilinmeyene neden x denildiği,
  -Hangi bilimlerde cebir’in kullanıldığı
  -Cebirin matematik bilimine sağladığı kolaylıklar.
  3)   Araştırmanızı raporlaştırınız.Topladığınız bilgileri hangi kitaplardan ya da kaynaklardan (internet Sitesi…) aldığınızı gösteriniz.
  4)   Raporunuzda şekil ve resimler kullanabilirsiniz.
  5)   Rapor,ödev kapağı ve ödev belirtilen tarihte teslim edilecek.
  6)   Ödev yapılırken öğretmen ile işbirliği içinde olunacak.
    
     6.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ-3
  PROJE ÖDEVİ KONUSU: Eski ve Yeni Ölçme Araçları/ Sizden eskiden kullanılan ama Atatürk devrimleri ile değiştirilen ölçü aletlerini karşılaştırmanız istenmektedir.
  ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ: 05.01.2010
  ÖDEVİN TESLİM TARİHİ: 09.04.2010
  YÖNERGE: Proje ödevinizi gerçekleştirirken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.
  1)      Çalışma taslağını oluşturunuz.
  2)      Eski ölçü aletlerinin isimlerini belirtiniz.
  3)      Bu ölçü aletlerine karşılık gelen ve uluslararası geçerliliği olan ölçü aletlerinin isimlerini belirtiniz.
  4)      Eski ve yeni ölçü aletlerine ait resimler bulunuz.
  5)      Bu ölçü aletlerinin ne işe yaradığını açıklayınız.
  6)      Konu ile ilgili olarak aile büyüklerinden, öğretmenlerden, okul ve ilçe kütüphanesinden, internetten yazılı, sözlü ve resimli kaynak araştırmasından yararlanabilirsiniz.
  7)      Çalışmalarınızın sonunda mutlaka yararlanılan kaynakları gösteriniz.
  8)       Bütün bu yapılanlar çizgisiz kağıda yazılarak rapor haline getirilecek.
  9)       Rapor,ödev kapağı ve ödev belirtilen tarihte teslim edilecek.
  10)    Ödev yapılırken öğretmen ile işbirliği içinde olunacak
   
  6.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ-4
  PROJE ÖDEVİ KONUSU: Ege bölgesindeki maden rezervlerini araştırınız/ Bu çalışmada;
  1. Bir kümeyi modelleriyle belirlemeniz.
  2. Kümelerle birleşim, kesişim,fark işlemlerini modelleriyle açıklamanız.
  3. Şema ve sembol kullanarak göstermeniz beklenmektedir.
  ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ: 05.01.2010
  ÖDEVİN TESLİM TARİHİ: 09.04.2010
  YÖNERGE: Proje ödevinizi gerçekleştirirken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.
  1)      Çalışma taslağını oluşturunuz.
  2)      Konu ile ilgili bilgi toplayınız .(internet, kütüphane ve kitaplardan yararlanabilirsiniz.)
  3)      Ege bölgesinin bütün illerinde (Afyon,Manisa,İzmir,Denizli,Kütahya,Uşak,Muğla,Aydın) çıkarılan madenleri araştırıp her il için bir küme oluşturunuz.
  4)      Kümelerin eleman sayılarını sembol kullanarak nasıl gösterebilirsiniz.
  5)      Ege bölgesinin illerinde (tercih ettiğiniz herhangi 3 ilde) çıkan madenler için:
  a-) Oluşturduğunuz kümelerin ortak elemanları var mıdır? Bu ortak elemanları bu 3 kümeyi kullanarak nasıl gösterebilirsiniz?
  b-) Tercih ettiğiniz 3 ilde de çıkarılan tüm madenler nelerdir? Bu madenleri , bu 3 kümeyi de kullanarak nasıl gösterebilirsiniz?
  c-) Bu kümelerin farklarını bulunuz.
  6)       Bütün bu yapılanlar çizgisiz kağıda yazılarak rapor haline getirilecek.
  7)       Rapor,ödev kapağı ve ödev belirtilen tarihte teslim edilecek.
  8)       Ödev yapılırken öğretmen ile işbirliği içinde olunacak.
   
  7.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ-1
  PROJE ÖDEVİ KONUSU: Ünlü Türk ve İslam matematikçileri/Ünlü Türk ve İslam   matematikçilerinin   yaşamları ve matematiğe kazandırdıkları ile ilgili dergi hazırlanması.
  ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:05.01.2010
  ÖDEVİN TESLİM TARİHİ: 09.04.2010
  YÖNERGE: Proje ödevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.
  1)        Çalışma taslağı oluşturunuz.
  2)       Ünlü Türk ve İslam matematikçilerini araştırınız
  3)       Yaşamları ile ilgili kısa bilgiler veriniz.İlginç yaşantılarını yazınız.
  4)       Resimlerini bulunuz (kütüphaneden fotokopi yoluyla bulabilirsiniz,internetten araştırabilirsiniz)
  5)       Matematiğe kazandırdıkları yenilikleri açıklayınız.
  6)       Ünlü Türk ve Müslüman matematikçilerin resimlerinin ve matematiğe kazandırdıklarının bulunduğu bir dergi hazırlayınız .
  7)       Çalışmalarınızda yararlandığınız kaynakları mutlaka belirtiniz.
  8)       Bütün bu yapılanlar çizgisiz kağıda yazılarak rapor haline getirilecek.
  9)       Rapor,ödev kapağı ve ödev belirtilen tarihte teslim edilecek.
  10)    Ödev yapılırken öğretmen ile işbirliği içinde olunacak.
     7.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ-2
  PROJE ÖDEVİ KONUSU: Tarih Şeridi/Matematik tarih şeridinin hazırlanması
  ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ: 05.01.2010
  ÖDEVİN TESLİM TARİHİ: 09.04.2010
  YÖNERGE: Proje ödevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.
  1)        Çalışma taslağı oluşturunuz.
  2)       Tarihte matematikle ilgili en önemli buluşları araştırınız.
  3)       Bütün bu buluşları uygun küçük resimlerle destekleyiniz.
  4)       Bütün bu bilgileri kronolojik sıraya göre şerit üzerine yerleştiriniz.
  5)       4. ve 5. sınıflarda bulunan tarih şeridinden faydalanabilirsiniz.
  6)       Şerit üzerindeki yazının okunaklı ve kalın yazılmasına dikkat ediniz.
  7)       Çalışmalarınızda yararlandığınız kaynakları mutlaka belirtiniz.
  8)       Bütün bu yapılanlar çizgisiz kağıda yazılarak rapor haline getirilecek.
  9)       Rapor,ödev kapağı ve ödev belirtilen tarihte teslim edilecek.
  10)    Ödev yapılırken öğretmen ile işbirliği içinde olunacak.
  7.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ-3
  PROJE ÖDEVİ KONUSU: Üçgenler ve Dörtgenler/Üçgen ve dörtgen çeşitlerinin çubuklar ile(çıta) pano üzerinde hazırlanması.
                     ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ: 05.01.2010
  ÖDEVİN TESLİM TARİHİ: 09.04.2010
  YÖNERGE: Proje ödevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.
  1)        Çalışma taslağı oluşturunuz.
  2)       Üçgen ve dörtgen çeşitlerini araştırıp özelliklerini iyi bir şekilde öğreniniz.
  3)       Kalın bir mukavva veya kontaplak temin ediniz.
  4)       Çubukları mukavva veya kontaplak üzerine üçgen ve dörtgen şekillerini temsil edecek şekilde yapıştırınız
  5)       Her şeklin altına özelliklerini alan ve çevresinin bulunuşunu açıklayınız.
  6)       Bütün bu yapılanlar çizgisiz kağıda yazılarak rapor haline getirilecek.
  7)       Rapor,ödev kapağı ve ödev belirtilen tarihte teslim edilecek.
  8)       Ödev yapılırken öğretmen ile işbirliği içinde olunacak.
    
  7.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ-4
  PROJE ÖDEVİ KONUSU: Binalar ve Geometri/Okul maketinin yapılması ve hangi geometrik şekillerin kullanıldığının açıklanması.
  ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ: 05.01.2010
  ÖDEVİN TESLİM TARİHİ: 09.04.2010
  YÖNERGE: Proje ödevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.
  1)        Çalışma taslağı oluşturunuz.
  2)       Okul maketinin gerçeğe yakın olması için gerçek ölçümlerini yapmalısın
  3)       Bu ölçümleri belli bir oranda( 1/100 , 1/150 , 1metre=1cm …) küçültünüz.
  4)       Ölçümler konusunda okul hizmetlilerinden ve öğretmenlerden yardım alabilirsiniz.
  5)       Kalın makavva karton veya kontaplak kullanabilirsiniz.
  6)       Ayrıca maket bıçak,yapıştırıcı,renkli kağıt,boya,makas,… gerekecek.
  7)       Bu maketi yaparken hangi geometrik şekillerin kullanıldığı belirtilecek.
  8)       Bütün bu yapılanlar çizgisiz kağıda yazılarak rapor haline getirilecek.
  9)       Rapor,ödev kapağı ve ödev belirtilen tarihte teslim edilecek.
  10)    Ödev yapılırken öğretmen ile işbirliği içinde olunacak.
  7.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ-5
  PROJE ÖDEVİ KONUSU: CEBİR/Bilinmeyenin tarihi
  ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ: 05.01.2010
  ÖDEVİN TESLİM TARİHİ: 09.04.2010
  Sevgili öğrenciler bu projede sizden cebirin tarihsel gelişimiyle ilgili bir araştırma yapmanız isteniyor.
  YÖNERGE: Proje ödevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.
  1) Yapacağınız çalışmanın zaman ve iş takvimini yapınız ve bu takvime uygun çalışmalarınızı tamamlayınız.
  2)   Araştırmanızda sizden şunlar istenmektedir.
  -Cebire neden ihtiyaç duyulduğu
  -Cebir isminin nereden geldiği
  -Cebirin ilk defa ne zaman ve kim tarafından kullanıldığı,
  -Cebir’de bilinmeyene neden x denildiği,
  -Hangi bilimlerde cebir’in kullanıldığı
  -Cebirin matematik bilimine sağladığı kolaylıklar.
  3)   Araştırmanızı raporlaştırınız.Topladığınız bilgileri hangi kitaplardan ya da kaynaklardan (internet Sitesi…) aldığınızı gösteriniz.
  4)   Raporunuzda şekil ve resimler kullanabilirsiniz.
  5)   Rapor,ödev kapağı ve ödev belirtilen tarihte teslim edilecek.
  6) 

  Duyuru Arşivi

 • 6.SINIFLAR BU HAFTA 3. KONU DEĞERLENDİRME SINAVI VAR.
 • Yeni ödev eklendi
 • VELİ GÖRÜŞME SAATLERİ
 • Yeni ödev eklendi
 • 2.DÖNEM YAZILI TARİHLERİ
 • 2. DÖNEM YAZILI TARİHLERİ
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • 7. ve 8. Sınıf Matematik Dersi Kazanımları
 • 7.VE 8.SINIF PROJE KONULARI
 • PROJE KONULARI
 • VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ
 • PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ • Ziyaret Bilgileri
  Aktif Ziyaretçi1
  Bugün Toplam29
  Toplam Ziyaret132601
  Hava Durumu
  Anlık
  Yarın
  20° 25° 15°
  Saat
   ss
  GEOMETRİ FORMÜLERİ EKLENMİŞTİR..