MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 6. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRENME ALANLARI, ALT ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLARI


Ö Ğ R E N M E A L A N L A R I

S a y ı l a r

G e o m e t r i

Ö l ç m e

O L A S I L I K VE İ S T A T İ S T İ K

C E B İ R

ALT öĞRENME aLANLARI

ALT öĞRENME aLANLARI

ALT öĞRENME aLANLARI

ALT öĞRENME aLANLARI

ALT öĞRENME aLANLARI

Doğal Sayılar

Doğru, Doğru Parçası ve Işın

Açıları Ölçme

Olası Durumları Belirleme

Örüntüler ve İlişkiler

1. Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.

2. Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerini uygular.

3. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler.

4. Bölünebilme kurallarını açıklar.

5. Asal sayıları beliler.

6. Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular.

1. Doğru ile nokta arasındaki ilişkiyi açıklar.

2. Doğru parçası ile ışını açıklar ve sembolle gösterir.

3. Bir doğru parçasına eş bir doğru parçası inşa eder.

4. Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve sembolle gösterir.

5. Uzayda bir doğru ile bir düzlemin ilişkisini belirler.

1. Tümler, bütünler ve ters açıların ölçülerini hesaplar.

1. Saymanın temel ilkelerini karşılaştırır, problemlerde kullanır.

1. Sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder.

2. Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler.

Uzunlukları Ölçme

Olasılıkla İlgili Temel Kavramlar

1. Uzunluk ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.

2. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar.

3. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını strateji kullanarak tahmin eder.

4. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

5. Çokgenlerin kenar uzunlukları ile çevre uzunluğu arasındaki ilişkiyi açıklar.

1. Deney, çıktı, örnek uzay, olay, rastgele seçim ve eş olasılıklı terimlerini bir durumla ilişkilendirerek açıklar.

2. Bir olayı ve bu olayın olma olasılığını açıklar.

3. Bir olayın olma olasılığı ile ilgili problemleri çözer ve kurar.


Cebirsel İfadeler

1. Belirli durumlara uygun cebirsel ifadeyi yazar.

Olay Çeşitleri

Eşitlik ve Denklem

1. Kesin ve imkânsız olayları açıklar.

2. Tümleyen olayı açıklar.

1. Eşitliğin korunumunu modelle gösterir ve açıklar.

2. Denklemi açıklar, problemlere uygun denklemleri kurar.

3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.


Tam Sayılar

Açılar

1. Tam sayıları açıklar.

2. Mutlak değerin anlamını açıklar.

3. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar.

1. Açının düzlemde ayırdığı bölgeleri belirler.

2. Bir açıya eş bir açı inşa eder ve bir açıyı iki eş açıya ayırır.

3. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini açıklar.

Araştırmalar İçin Sorular Oluşturma ve Veri Toplama

1. Bir sorunla ilgili araştırma soruları üretir, uygun örneklem seçer ve veri toplar.

Kesirler

1. Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.

2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

3. Kesirlerle çarpma işlemini yapar.

4. Kesirlerle bölme işlemini yapar.

5. Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder.

6. Kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Çokgenler

Alanı Ölçme

Tablo ve Grafikler

1. Çokgenleri inşa eder.

2. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır.

3. Kare ve dikdörtgenin açıları, kenarları ve köşegenleri arasındaki ilişkileri belirler.

1. Alan ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.

2. Düzlemsel bölgelerin alanlarını strateji kullanarak tahmin eder.

3. Düzlemsel bölgelerin alanları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

4. Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün yüzey alanlarını hesaplar.

5. Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün yüzey alanı ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

1. Verileri uygun istatistiksel temsil biçimleri ile gösterir ve yorumlar.

2. Sütun grafiklerinin hangi durumlarda yanlış yorumlara yol açabileceğini açıklar.

Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri

1. Verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını hesaplayarak yorumlar.

2. Verilere dayalı olarak tahminler yürütür.

İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 6. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRENME ALANLARI, ALT ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLARI


Ö Ğ R E N M E A L A N L A R I

S a y ı l a r

G e o m e t r i

Ö l ç m e

O L A S I L I K VE İ S T A T İ S T İ K

C E B İ R

aLT öĞRENME aLANLARI

ALT öĞRENME aLANLARI

ALT öĞRENME aLANLARI

ALT öĞRENME aLANLARI

ALT öĞRENME aLANLARI

Ondalık Kesirler

Eşlik ve Benzerlik

Zamanı Ölçme1. Ondalık kesirleri çözümler.

2. Kesirlerin ondalık açılımlarını belirler.

3. Ondalık kesirleri karşılaştırır ve sıralar.

4. Ondalık kesirleri belirli bir basamağa kadar yuvarlar.

5. Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

6. Ondalık kesirlerle çarpma işlemini yapar.

7. Ondalık kesirlerle bölme işlemini yapar.

8. Ondalık kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder.

9. Ondalık kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.

1. Eşlik ve benzerlik arasındaki ilişkiyi açıklar.

2. Eş ve benzer çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirler.

1. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.

Dönüşüm Geometrisi

Hacmi Ölçme

1. Öteleme hareketini açıklar.

2. Bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsünü inşa eder.

1. Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün hacmine ait bağıntıları oluşturur.

2. Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün hacmini strateji kullanarak tahmin eder.

3. Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün hacmi ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

4. Hacim ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.

Örüntü ve Süslemeler

1. Çokgenler ile çokgensel bölgelerin eş ve benzerlerini kullanarak örüntüler oluşturur.

2. Öteleme ile süsleme yapar.

Yüzdeler

1. Kesirlerle yüzde arasındaki ilişkiyi açıklar.

2. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

Geometrik Cisimler

1. Prizmaların temel elemanlarını belirler.

2. Eş küplerle oluşturulmuş yapıların farklı yönlerden görünümlerini çizer.

Sıvıları Ölçme

Oran ve Orantı

1. Sıvı ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.

2. Hacim ölçme birimleri ile sıvı ölçme birimleri arasında ilişkiyi açıklar.

3. Sıvı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

1. Nicelikleri karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.

2. Orantıyı ve doğru orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar.

Kümeler

1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farklı temsil biçimleri ile gösterir.

2. Kümelerle birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede kullanır.

3. Bir kümenin alt kümelerini belirler.


 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam8
Toplam Ziyaret133919
Hava Durumu
Anlık
Yarın
31° 35° 19°
Saat
 ss
GEOMETRİ FORMÜLERİ EKLENMİŞTİR..